Zásady ochrany osobních údajů

Vážené dámy a pánové,

Dne 25. května 2018 se změnily zákony o ochraně osobních údajů. Od tohoto data se uplatňují ustanovení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterému se hovorově říká GDPR. Proto Vás informujeme, že naše organizace, zejména s ohledem na bezpečnost Vašich osobních údajů, zavedla příslušné zásady ochrany osobních údajů (v souladu s čl. 24 odst. 1 a 2 tohoto obecného nařízení).

Při plnění informační povinnosti vyplývající z článku 13 GDPR v této zprávě poskytujeme potřebné informace týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám přečíst si níže uvedené informace.

Správcem Vašich osobních údajů je THE PARTNERS sp. z o.o., Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn.

Vaše osobní údaje zpracováváme v okamžiku, když:

 • nás žádáte, abychom předložili nabídku
 • se registrujete nebo přihlašujete na našich webových stránkách
 • postupujete k plnění objednávky
 • jste se rozhodli s námi spolupracovat
 • Vám zasíláme marketingové informace

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě následujícího právního základu (v závislosti na povaze a fázi spolupráce):

 • podle čl. 6 odst. 1 písm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzn. zpracování je
 • nezbytné pro plnění smlouvy, jíž je subjekt údajů smluvní stranou před uzavřením smlouvy;
 • podle čl. 6 odst. 1 písm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzn. zpracování je
 • nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také na základě jiných premis vyplývajících z obecného nařízení, tj. realizace oprávněných zájmů Správce, např. zjišťování, vyšetřování a vymáhání nároků či odpovědí na Vaše dotazy, žádosti, stížnosti.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, ale pouze za účelem řádného provádění spolupráce, kterou jste s námi zahájili a v rozsahu právních závazků vůči nám (např. subjekty poskytující poštovní, kurýrní, přepravní služby).

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce mezi námi a po jejím ukončení v období stanoveném v konkrétních právních předpisech, jakož i z důvodu našich formálně-právních povinností.

Máte právo na:

 • přístup k Vašim osobním údajům, opravu, odstranění nebo omezení zpracování, námitky proti zpracování a také
 • právo na přenositelnost údajů.
 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo ho odvolat, aniž by byla dotčena
 • zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Svá práva můžete uplatnit podáním žádosti nebo prohlášení prostřednictvím následujícího komunikačního kanálu:

 • zasláním emailu na adresu: biuro@thepartners.pl
 • zasláním dopisu na poštovní adresu THE PARTNERS sp. z o.o., Stawowa 101a, 43-400 Cieszyn

Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, tj. u Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení zákona.

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat způsobem, který by vedl k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. To znamená, že nepoužíváme informační systémy, které by shromažďovaly informace o našich Zákaznících, a zároveň automaticky činily rozhodnutí, která by mohla mít právní důsledky vůči našemu zákazníkovi nebo Vás podobným způsobem zásadně ovlivňovat.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na uvedenou e-mailovou adresu. Odpovídající zásady ochrany údajů, které jsme zavedli, budeme pravidelně a systematicky přezkoumávat a zároveň dodržovat patřičnou opatrnost při zpracování Vašich osobních údajů.